Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 23 » Zmiany w wersji 2.59.2012

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.59.2012

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2012-05-25)

  • W menu dostępnym pod prawym przyciskiem myszy z poziomu okna "Rejestr faktur" dodano opcję "Drukuj wezwanie do zapłaty". Wybranie opcji powoduje wydruk wezwania do zapłaty dla faktury, która została zazanczona i dla której zostało wywołane menu.
  • Na oknie "Kontrahenci" dodano przycisk "Należności". Wciśnięcie przycisku otwiera okno z listą należności kontrahenta dla którego została wywołana opcja. Dotychczas opcja ta była dostępna wyłącznie z poziomu menu otwieranego prawym przyciskiem myszy.
  • Umożliwiono wydruk listy należności kontrahenta z poziomu okna Kontrahenci - Pokaż należności kontrahenta. Na oknie tym dodano przycisk "Drukuj". Opcja ta umożliwia sporządzenie wydruku aktualnej listy należności lub wezwania do zapłaty.