Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2016 » Wersja 2.165.2016

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.165.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. marca 2016)

Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.

Zmiany w późniejszej wersji 3.166.2016 z dnia 5. kwietnia 2016

Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Ponadto dodano opcję wyświetlającą listę powiązanych dokumentów dla danego dokumentu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.164.2016 z dnia 11. marca 2016

Na druku wpłaty gotówkowej dodano adres zleceniodawcy i zleceniobiorcy przelewu. Ponadto zmieniono algorytm naliczania odsetek w notach odsetkowych oraz uaktualniono stopy procentowe w notach odsetkowych. Więcej informacji...