Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2016 » Wersja 2.163.2016

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.163.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 4. marca 2016)

Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem rekordu zawierającego najdłuższą wartość w danej kolumnie. Aby automatycznie dostosować szerokość kolumny należy kursor myszy ustawić na łączeniu kolumn w nagłówku i dokonać szybkiego dwukrotnego kliknięcia. Funkcjonalność działa analogicznie jak w arkuszach kalkulacyjnych, np. Excelu lub OpenOffice Calc.

Zmiany w późniejszej wersji 2.164.2016 z dnia 11. marca 2016

Na druku wpłaty gotówkowej dodano adres zleceniodawcy i zleceniobiorcy przelewu. Ponadto zmieniono algorytm naliczania odsetek w notach odsetkowych oraz uaktualniono stopy procentowe w notach odsetkowych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.162.2016 z dnia 26. lutego 2016

Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF. Więcej informacji...