Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 13 » Zmiany w wersji 2.160.2016

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.160.2016

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2016-02-03)

  • Umożliwiono wskazanie rodzaju ceny pod którą ma się zapisywać automatycznie towar lub usługa z poziomu edycji dokumentu w przypadku korzystania z opcji "Podczas zapisu pozycji proponuj dodanie towaru lub usługi do bazy danych". W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano pole "Przy zapisie przypisz cenę dla ..." umożliwiające wskazanie rodzaju ceny. Aktywność tego parametru i funkcjonalności uzależniona jest od włączenia opcji "Podczas zapisu pozycji proponuj dodanie towaru lub usługi do bazy danych".
  • Zmieniono działanie programu podczas edycji pozycji dokumentów w przypadku gdy towar lub usługa została podczas dodawania wskazana z listy. W przypadku edycji pozycji na której wskazany jest towar istniejący w bazie towarów i usług lista rozwijana z cenami uzupełniana jest o ceny wskazane w towarach i usługach.
  • Umożliwiono automatyczne utworzenie paragonu na podstawie wydania na zewnątrz WZ. Opcja "Realizuj" wywołana w kontekście dokumentu WZ na oknie "Rejestr faktur" umożliwia szybkie utworzenie paragonu.
  • Umożliwiono korzystanie z okna wyliczania ceny podczas dodawania pozycji do dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) oraz RW (rozchód wewnętrzny). Warunkiem korzystania z opcji jest włączenie parametru konfiguracji "Podczas dodawania pozycji wyświetlaj okno wyliczania ceny" z zakładki "Towary i usługi".
  • W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.