Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2016 » Wersja 2.159.2016

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.159.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 1. lutego 2016)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy z aplikacją.

Zmiany w późniejszej wersji 2.160.2016 z dnia 3. lutego 2016

Umożliwiono wskazanie rodzaju ceny pod którą ma się zapisywać automatycznie towar lub usługa z poziomu edycji dokumentu oraz zmieniono działanie programu podczas edycji pozycji poprzez uzupełnianie listy wyboru cen o ceny zdefiniowane w towarach i usługach. Umożliwiono również szybką realizację paragonu na podstawie WZ oraz użycie okna wyliczania cen podczas dodawania nowych pozycji do dokumentów WZ oraz RW. Ponadto w celach zwiększenia bezpieczeństwa zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.158.2016 z dnia 26. stycznia 2016

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji. Więcej informacji...