Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2016 » Wersja 2.155.2016

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.155.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 14. stycznia 2016)

W związku z Zarządzeniem Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.12.2015 r. będącym Instrukcją realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w m.st. Warszawa dostosowano program do możliwości stosowania go przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe m. st. Warszawa. W związku z powyższym zarządzeniem umożliwiono m.in.:

  • Umożliwiono zastosowanie formatu numeracji według schematu: nr faktury/symbol jednostki/miesiąc/rok, np. 1/OS/BE/07/2015.

  • Umożliwienie stosowania odrębnej numeracji dla faktur korygujących i faktur wewnętrznych

  • Umieszczanie na fakturach sprzedaży odrębnych danych sprzedawcy i danych wystawcy.

  • Umieszczanie na fakturach zakupu odrębnych danych nabywcy i danych odbiorcy.

Rozporządzenie: Instrukcja realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w m. st. Warszawa.

Zmiany w późniejszej wersji 2.156.2016 z dnia 21. stycznia 2016

Wprowadzono możliwość nadawania dokumentom numerów według dowolnego schematu (formatu) oraz zmieniono organizację konfiguracji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.154.2016 z dnia 28. grudnia 2015

Na oknie "Podsumowanie wartości" dostępnym spod prawego przycisku myszy na wszystkich głównych oknach programu dodano przycisk "Drukuj" umożliwiający wydrukowanie wygenerowanego podsumowania. Ponadto dostosowano program do pracy w roku 2016. Więcej informacji...