Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 13 » Zmiany w wersji 2.155.2016

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.155.2016

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2016-01-14)

W związku z Zarządzeniem Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.12.2015 r. będącym Instrukcją realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w m.st. Warszawa dostosowano program do możliwości stosowania go przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe m. st. Warszawa. W związku z powyższym zarządzeniem umożliwiono m.in.:

  • Umożliwiono zastosowanie formatu numeracji według schematu: nr faktury/symbol jednostki/miesiąc/rok, np. 1/OS/BE/07/2015.

  • Umożliwienie stosowania odrębnej numeracji dla faktur korygujących i faktur wewnętrznych

  • Umieszczanie na fakturach sprzedaży odrębnych danych sprzedawcy i danych wystawcy.

  • Umieszczanie na fakturach zakupu odrębnych danych nabywcy i danych odbiorcy.

Rozporządzenie: Instrukcja realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w m. st. Warszawa.