Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 14 » Zmiany w wersji 2.150.2015

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.150.2015

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2015-11-13)

  • Wprowadzono mechanizm polegający na nieoznaczaniu na czerwono w rejestrze dokumentów faktur proforma dla których upłynął termin płatności i które zostały zrealizowane poprzez wystawienie do nich właściwej faktury.
  • Umożliwiono ustawienie indywidualnie każdemu kontrahentowi osobnej formy płatności. Na oknie dodawania lub edycji kontrahenta w zakładce "Indywidualne warunki" dodano pole "Forma płatności kontrahenta". Jeśli zostanie w tym miejscu zdefiniowana jakakolwiek forma płatności to podczas wystawiania dokumentu temu kontrahentowi zostanie automatycznie ustawiona wskazana forma zapłaty.
  • Na oknie "Kontrahenci" dodano pole "Forma płatności kontrahenta" zawierająca indywidualną formę płatności przypisaną kontrahentowi.
  • Na oknie podglądu wydruku dodano menu kontekstowe dostępne poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy. Menu dostępne jest wyłącznie w obszarze stanowiącym wizualizację kartki.
  • Umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych w formatach mapy bitowej (BMP), JPEG, PNG oraz GIF. Opcja zapisu podglądu wydruku do pliku graficznego dostępna jest spod menu kontekstowego wywołanego z poziomu okna podglądu wydruku.