Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2015 » Wersja 2.147.2015

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.147.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 2. października 2015)

  • Umożliwiono realizację z wydania na zewnątrz (WZ) faktury detalicznej.
  • Do listy towarów na inwentaryzacji umożliwiono podanie kodu kreskowego. W tym celu na oknie dodawania i edycji pozycji inwentaryzacji dodano pole "Kod kreskowy".
  • W celu poprawy czytelności okna edycji inwentaryzacji wprowadzono automatyczne wyłączanie kolumn "Kategoria", "Kod kreskowy" oraz "Indeks" jeśli wszystkie towary są tej samej kategorii lub dla żadnego towaru nie zdefiniowano indeksu lub kodu kreskowego. Kosztem wyłączenia ww. kolumn powiększana jest kolumna "Nazwa towaru".
  • Do wydruku spisu z natury (inwentaryzacji) dodano kolumny "Kod kreskowy" oraz "Indeks". Kolumny na wydruku widoczne są wyłącznie wtedy jeśli dla co najmniej jednego towaru podany został kod kreskowy lub indeks.
  • Zmieniono sposób blokowania wprowadzania zmian w dokumentach dla których dokonano już jakichkolwiek spłat lub wystawionych przed datą ostatniej inwentaryzacji. Dotychczas podczas próby dokonania zmian pojawiała się informacja o braku możliwości edycji i blokowany był zapis. Obecnie dokument otwiera się w trybie tylko do odczytu i wszystkie pola edycyjne są zablokowane.
  • Zablokowano możliwość wprowadzania zmian w dokumentach, które zostały już zafiskalizowane.

Zmiany w późniejszej wersji 2.148.2015 z dnia 9. października 2015

Dodano kolumnę "Identyfikator" na oknie stany ilościowe na dany dzień oraz umożliwiono opcjonalne automatyczne proponowanie zafiskalizowania wszystkich wystawianych dokumentów. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.146.2015 z dnia 10. września 2015

Umożliwiono wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych w walutach obcych oraz dodano rejestry VAT dla tychże dokumentów. Ponadto umożliwiono wysyłkę e-maili bezpośrednio z aplikacji zamiast poprzez domyślnego klienta pocztowego oraz rozszerzono zakres dostępnych kolumn z danymi na rejestrach VAT faktur zaliczkowych oraz w rejestrze faktur. Więcej informacji...