Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2015 » Wersja 2.146.2015

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.146.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. września 2015)

  • Dodano obsługę nowego dokumentu sprzedaży - faktura zaliczkowa walutowa. Dokument jest domyślnie wyłączony. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura zaliczkowa walutowa - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
  • Dodano obsługę nowego dokumentu sprzedaży - faktura końcowa walutowa. Dokument jest domyślnie wyłączony. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Faktura końcowa walutowa - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
  • Dodano nowy rejestr VAT sprzedaży dla faktur zaliczkowych walutowych.
  • Dodano nowy rejestr VAT sprzedaży dla faktur końcowych walutowych.
  • Umożliwiono bezpośrednie wysyłanie maili z aplikacji z poziomu okna "Rejestr dokumentów" oraz "Kontrahenci" z pominięciem programu pocztowego zainstalowanego w systemie. Aby wysyłka maili była możliwa należy w Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" podać adres e-mail z którego mają być wysyłane wiadomości z programu. Wyboru czy maile mają być wysyłane bezpośrednio z programu czy poprzez domyślny program pocztowy zdefiniowany w systemie dokonuje się parametrem "Do wysyłania wiadomości korzystaj z zewnętrznego domyślnego programu pocztowego" w Konfiguracji w zakładce Kontrahenci.
  • Na oknie oraz wydruku rejestru VAT faktur zaliczkowych dodano kolumnę "Data otrzymania zaliczki".
  • Dodano dwie nowe kolumny "Do zapłaty w walucie" oraz "Do zapłaty [zł]" na oknie "Rejestr dokumentów".

Zmiany w późniejszej wersji 2.147.2015 z dnia 2. października 2015

Umożliwiono realizację faktury detalicznej na podstawie WZ oraz dodano do wydruku spisu z natury kolumny "Kod kreskowy" i "Indeks". Ponadto zmieniono sposób wyświetlania okna dokumentu dla dokumentów tylko do odczytu oraz zablokowano możliwość wprowadzania zmian w dokumentach, które zostały już zafiskalizowane. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.145.2015 z dnia 28. sierpnia 2015

Zmieniono sposób zachowania programu w przypadku użycia opcji "Ostrzegaj przed próbą realizacji ilości, która spowoduje przekroczenie dostępnego stanu" oraz "Ostrzegaj przed próbą sprzedaży poniżej ceny zakupu" oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji. Więcej informacji...