Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 14 » Zmiany w wersji 2.145.2015

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.145.2015

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2015-08-28)

  • Zmieniono sposób zachowania programu w przypadku użycia opcji "Ostrzegaj przed próbą realizacji ilości, która spowoduje przekroczenie dostępnego stanu" z Konfiguracji z zakładki "Dokumenty". Dotychczas w przypadku użycia ww. opcji wyświetlany był komunikat informujący o braku możliwości dodania towaru dokumentu. Obecnie wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem i pytaniem czy pomimo tego towar ma zostać dodany do dokumentu.
  • Zmieniono sposób zachowania programu w przypadku użycia opcji "Ostrzegaj przed próbą sprzedaży poniżej ceny zakupu" z Konfiguracji z zakładki "Dokumenty". Dotychczas w przypadku użycia ww. opcji wyświetlany był komunikat informujący o braku możliwości dodania towaru do dokumentu. Obecnie wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem i pytaniem czy pomimo tego towar ma zostać dodany do dokumentu.
  • Poprawiono stabilność pracy aplikacji.