Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2015 » Wersja 2.141.2015

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.141.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. lipca 2015)

  • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Archiwizacja" zawierającą parametry dotyczące ustawień tworzenia automatycznych kopii danych.
  • Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Bezpieczeństwo".
  • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Użytkownicy" umożliwiającą zdefiniowanie nieograniczonej liczby użytkowników programu. Każdemu użytkownikowi można przydzielić unikalny login i przypisać hasło. Zdefiniowanie co najmniej dwóch użytkowników lub hasła dla jednego użytkownika skutkuje wyświetlaniem podczas uruchamiania programu okna logowania w którym należy podać login i hasło, aby uruchomić program.
  • Umożliwiono nadawanie praw użytkownikom programu. Możliwe jest ustanowienie odrębnie dla każdego z użytkowników prawa do dodawania danych, prawa do modyfikacji danych oraz prawa do usuwania danych. Prawa definiuje się w Konfiguracja - Użytkownicy - Zmień...
  • Na oknie potwierdzenia wydruku dostawy wewnątrzwspólnotowej dodano opcję "Drukuj potwierdzenie dostawy wewnątrzwspólnotowej". Zaznaczenie opcji powodu wydrukowanie dla drukowanej dostawy wewnątrzwspólnotowej dokumentu potwierdzającego fakt dokonania dostawy (potwierdzenie dostawy wewnątrzwspólnotowej).
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Ostrzegaj przed próbą ponownego dodania do dokumentu tego samego towaru lub usługi". Użycie opcji skutkuje wyświetlaniem monitu o próbie dodania do dokumentu towaru lub usługi, który już wcześniej znajdował się na tym dokumencie.
  • Na oknie Kontrahenci - Pokaż należności kontrahenta... dodano do widoku tabeli trzy nowe kolumny: "Wartość brutto", "Rozliczono" oraz "Waluta". W kolumnach tych znajdują się wartości w walucie poszczególnych dokumentów. Wyświetlanie dodatkowych kolumn uwarunkowane jest tym czy dla danego kontrahenta były wystawiane jakiekolwiek dokumenty walutowe dla, których rozliczenie również ma być dokonane w walucie.