Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2015 » Wersja 2.138.2015

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.138.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. czerwca 2015)

  • Na oknie edycji dokumentu pod prawym przyciskiem myszy wywołanym spod sekcji "Podsumowanie" dodano menu umożliwiające wybranie czy płatność należności za dokument ma być w złotówkach czy w walucie. Opcja dostępna jest wyłącznie dla faktur, zamówień oraz ofert walutowych.
  • Na oknie "Rejestr dokumentów" dodano pola "Rozliczono" oraz "Pozostało do rozliczenia" zawierające kwoty pozostałe do rozliczenia w walucie obcej.
  • Umożliwiono dokonywanie i rejestrowanie spłat dokumentów w walucie dla których spłata jest w walucie.
  • W przypadku gdy dokument walutowy rozliczany jest w walucie na oknie edycji spłat (Dokumenty - Rozlicz - Dodaj / Zmień) dodano zakładkę "Waluta" umożliwiającą określenie daty, kursu oraz tabeli kursowej z dnia dokonania spłaty.
  • Na oknie "Rozliczenia" dodano pola "Wpłata", "Wypłata" oraz "Do dyspozycji" zawierające kwoty spłat w walucie obcej. Ponadto dodano kolumny "Kurs", "Data kursu" oraz "Numer tabeli kursowej".
  • Podczas dodawanie wpłaty na oknie "Rozliczenia" umożliwiono wybór waluty w jakiej dokonano wpłaty. Jeśli wpłata jest w walucie obcej to na oknie wpłaty aktywna jest sekcja "Waluta" zawierająca informacje o dacie kursu, kursie i tabeli kursowej z dnia dokonania spłaty.