Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2015 » Wersja 2.130.2015

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.130.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 13. marca 2015)

  • Przy dodawaniu pozycji do dokumentów wprowadzono możliwość podpowiadania ostatniej ceny sprzedaży po jakiej dany towar lub usługa zostały sprzedane danemu kontrahentowi. Dostępność opcji włącza się poprzez opcję "Przy dodawaniu pozycji do dokumentów sprzedaży podpowiadaj ostatnią cenę sprzedaży" dostępną w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty".
  • Wydruki wezwań do zapłaty w sekcji wystawcy wzbogacono o numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
  • Wydruk noty odsetkowej w sekcji wystawcy wzbogacono o numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.131.2015 z dnia 20. marca 2015

Wprowadzono możliwość modyfikacji wartości w zestawieniach VAT na dokumentach oraz wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie generowania rejestrów VAT sprzedaży. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.129.2015 z dnia 6. marca 2015

Wprowadzono rejestr VAT dla faktur uproszczonych oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu. Więcej informacji...