Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 16 » Zmiany w wersji 2.130.2015

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.130.2015

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2015-03-13)

  • Przy dodawaniu pozycji do dokumentów wprowadzono możliwość podpowiadania ostatniej ceny sprzedaży po jakiej dany towar lub usługa zostały sprzedane danemu kontrahentowi. Dostępność opcji włącza się poprzez opcję "Przy dodawaniu pozycji do dokumentów sprzedaży podpowiadaj ostatnią cenę sprzedaży" dostępną w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty".
  • Wydruki wezwań do zapłaty w sekcji wystawcy wzbogacono o numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
  • Wydruk noty odsetkowej w sekcji wystawcy wzbogacono o numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
  • Poprawiono stabilność pracy programu.