Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 16 » Zmiany w wersji 2.128.2015

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.128.2015

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 27. lutego 2015)

  • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano opcję "Zamiast daty terminu płatności drukuj ilość dni terminu płatności". Opcja umożliwia włączenie opcjonalnego podawania na fakturze z odroczonym terminem zapłaty ilość dni terminu płatności zamiast daty terminu płatności.
  • Zmieniono sposób formatowania liczb w wynikach zestawień ilościowych. Dotychczas liczby podawane były zawsze z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obecnie liczby formatowane są z ilością miejsc po przecinku zgodną z ustawieniami parametru "Ilość miejsc po przecinku w JM" w Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi"