Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2015 » Wersja 2.125.2015

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.125.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. stycznia 2015)

  • Umożliwiono wybór rodzaju dokumentu do realizacji przy konwersji proform, zamówień i dokumentów magazynowych na dokumenty sprzedaży (opcja Realizuj dostępna spod prawego przycisku myszy na oknie "Rejestr faktur").
  • Umożliwiono wybór rodzaju dokumentu do realizacji przy fakturowaniu transakcji Allegro (opcja "Fakturuj transakcje Allegro" dostępna spod prawego przycisku myszy na oknie "Rejestr faktur").
  • W Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" dodano opcję "Przy dodawaniu pozycji do dokumentów zakupu podpowiadaj ostatnią cenę zakupu". Włączenie opcji powoduje podpowiadanie ostatnich cen zakupu podczas dodawania pozycji do dokumentów zakupu.
  • W Konfiguracji w zakładce "Kontrahenci" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie kontrahenta o tym samym identyfikatorze". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania kontrahenta z takim samym identyfikatorem.
  • W Konfiguracji w zakładce "Kontrahenci" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie kontrahenta o tym samym numerze NIP". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania kontrahenta z takim samym numerem NIP.
  • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie towaru lub usługi o tym samym identyfikatorze". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania towaru lub usługi z takim samym identyfikatorem.
  • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie towaru lub usługi o tym samym kodzie kreskowym". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania towaru lub usługi z takim samym kodem kreskowym.
  • W Konfiguracji w zakładce "Towary i usługi" dodano opcję "Nie pozwalaj na ponowne dodanie towaru lub usługi o tej samej cesze". Włączenie opcji blokuje możliwość ponownego dodania towaru lub usługi z taką samą cechą (indeksem).

Zmiany w późniejszej wersji 2.126.2015 z dnia 6. lutego 2015

Wprowadzono nową organizację okna Kontrahenci oraz wprowadzono mechanizm automatycznego grupowania pozycji dokumentów podczas grupowej realizacji dokumentów. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.124.2015 z dnia 14. stycznia 2015

Poprawiono mechanizm importu bazy danych z aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy Rachunek. Ponadto na oknach "Historia ostatnich dostaw" oraz "Historia obrotu towarem" wprowadzono formatowanie komórek z ilościami z precyzją co do ilości cyfr po przecinku zgodną z ustawieniami w Konfiguracji Więcej informacji...