Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2014 » Wersja 2.121.2015

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.121.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. grudnia 2014)

  • Na oknie "Stany ilościowe na dany dzień" dostępnym spod prawego przycisku myszy na oknie "Towary i usługi" dodano przycisk "Podsumowanie", którego kliknięcie powoduje otwarcie okna zawierającego podsumowanie wszystkich wartości netto, VAT i brutto.
  • Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w późniejszej wersji 2.122.2015 z dnia 3. stycznia 2015

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.120.2015 z dnia 22. grudnia 2014

Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok. Ponadto rozszerzono program o rozbudowany moduł rozliczeń (rozrachunków) z kontrahentami. Moduł umożliwia zarządzanie wpłatami i wypłatami gotówkowymi oraz przelewami przychodzącymi i wychodzącymi. Umożliwia automatyczne rozliczanie należności i zobowiązań na podstawie jednostkowych (zbiorczych) wpłat, wypłat oraz przelewów od lub do wskazanego kontrahenta. Więcej informacji...