Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2014 » Wersja 2.120.2015

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.120.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. grudnia 2014)

  • Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok.
  • Rozszerzono program o rozbudowany moduł rozliczeń (rozrachunków) z kontrahentami. Moduł umożliwia zarządzanie wpłatami i wypłatami gotówkowymi oraz przelewami przychodzącymi i wychodzącymi. Umożliwia automatyczne rozliczanie należności i zobowiązań na podstawie jednostkowych (zbiorczych) wpłat, wypłat oraz przelewów od lub do wskazanego kontrahenta. Na głównym panelu przycisków dodano przycisk "Rozliczenia" otwierający okno rozrachunków. Opcja "Dodaj" pozwala na zaksięgowanie wpłaty lub wypłaty od lub do kontrahenta i umożliwia automatyczne rozliczenie zaległych dokumentów.
  • Do Konfiguracji dodano zakładkę "Rozliczenia" w której umieszczono pola umożliwiające określenie sposobu numeracji dokumentów kasowych oraz określenie przedrostków dla tychże numerów.
  • Wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne nadawanie dokumentom KP i KW numerów w formie miesięcznej lub rocznej.
  • Z okna dodawania i modyfikacji częściowych spłat dla dokumentów usunięto pole wyboru formy płatności. Zamiast tego umożliwiono wybór pomiędzy wpłatą (wypłatą) gotówkową i przelewem przychodzącym (lub wychodzącym).
  • Zmieniono ikonę dla przycisku "Rozlicz" na oknie "Rejestr dokumentów".

Zmiany w późniejszej wersji 2.121.2015 z dnia 30. grudnia 2014

Na oknie "Stany ilościowe na dany dzień" dostępnym spod prawego przycisku myszy na oknie "Towary i usługi" dodano przycisk "Podsumowanie", którego kliknięcie powoduje otwarcie okna zawierającego podsumowanie wszystkich wartości netto, VAT i brutto. Ponadto poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.119.2014 z dnia 8. grudnia 2014

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...