Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2014 » Wersja 2.119.2014

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.119.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 8. grudnia 2014)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.120.2015 z dnia 22. grudnia 2014

Dostosowano program do zmian przepisów zapowiadanych na 2015 rok. Ponadto rozszerzono program o rozbudowany moduł rozliczeń (rozrachunków) z kontrahentami. Moduł umożliwia zarządzanie wpłatami i wypłatami gotówkowymi oraz przelewami przychodzącymi i wychodzącymi. Umożliwia automatyczne rozliczanie należności i zobowiązań na podstawie jednostkowych (zbiorczych) wpłat, wypłat oraz przelewów od lub do wskazanego kontrahenta. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.118.2014 z dnia 5. grudnia 2014

Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania dokumentów do księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Ponadto dodano obsługę dokumentu zamówienie do dostawcy oraz umożliwiono ukrywanie na inwentaryzacji pozycji z ilościami zerowymi. Więcej informacji...