Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2014 » Wersja 2.118.2014

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.118.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 5. grudnia 2014)

  • Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania rachunków.
  • Do konfiguracji dodano nową zakładkę "Księgowanie". W sekcji tej umieszczono opcje służące do konfigurowania zasad współpracy z programem Księga do podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub Ryczałt do ewidencji przychodów.
  • Na oknie edycji towaru lub usługi dodano zakładkę "Księgowanie" w której można określić do jakiej kolumny KPiR lub stawki ryczałtu zostanie zaksięgowany dokument z danym towarem lub usługą. Można w tym miejscu również zdefiniować opis zdarzenia gospodarczego lub uwagi.
  • Na oknie "Rejestr faktur" dodano przycisk "Zaksięguj" ("Wyksięguj") służący do ręcznego księgowania (wyksięgowywania) dokumentów. Stan przycisku zależny jest od tego czy rachunek został już zaksięgowany.
  • Do widoku tabeli "Rejestr faktur" dodano kolumnę "Status księgowania" w której każdy z dokumentów może posiadać jeden z trzech stanów "Niezaksięgowany", "Zaksięgowany" lub "Wyksięgowany".
  • Dodano obsługę nowego dokumentu zakupu "Zamówienie do dostawcy". Domyślnie dokument jest niewidoczny. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów - Zamówienie (Dokumenty zakupu) - Zmień - Dokument dostępny - Tak.
  • Na oknie edycji inwentaryzacji dodano przełącznik "Ukryj zerowe ilości". Włączenie przełącznika powoduje ukrycie na widoku i wydruku inwentaryzacji pozycji, które mają zerowe ilości.

Zmiany w późniejszej wersji 2.119.2014 z dnia 8. grudnia 2014

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.117.2014 z dnia 21. listopada 2014

Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania dokumentów do księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Więcej informacji...