Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2014 » Wersja 2.117.2014

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.117.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 14. listopada 2014)

Poprawiono algorytm przetwarzający dane podczas przeprowadzania remanentu. Zmiana skutkuje znacznym przyśpieszeniem działania programu podczas wprowadzania i edycji inwentaryzacji.

Zmiany w późniejszej wersji 2.118.2014 z dnia 5. grudnia 2014

Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania dokumentów do księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Ponadto dodano obsługę dokumentu zamówienie do dostawcy oraz umożliwiono ukrywanie na inwentaryzacji pozycji z ilościami zerowymi. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.116.2014 z dnia 30. października 2014

Umożliwiono filtrowanie historii obrotu towarem w oparciu o zadany zakres dat. Ponadto na wydruku faktur odwrotne obciążenie dodano pod tabelą z zestawieniem VAT informację o tym, że podatek rozlicza nabywca oraz zmieniono nazwę dokumentu "Faktura proforma" na "Proforma". Więcej informacji...