Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 17 » Zmiany w wersji 2.113.2014

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.113.2014

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2014-09-26)

  • Na oknie "Stany ilościowe na dany dzień" dostępnym z poziomu okna "Towary i usługi" dodano przełącznik "Ukryj niedostępne stany". Włączenie opcji powoduje niewyświetlanie na oknie towarów, których ilość jest zerowa lub ujemna.
  • W widoku tabeli na oknie "Stany ilościowe na dany dzień" dostępnym z poziomu okna "Towary i usługi" dodano kolumny zawierające wartości netto, VAT i brutto wyliczone na podstawie wszystkich czterech cen zdefiniowanych na oknie "Towary i usługi".
  • Umożliwiono zdefiniowanie jaki rodzaj dokumentu ma się tworzyć podczas pobierania transakcji z Allegro (opcja "Fakturuj transakcje Allegro" na oknie "Rejestr dokumentów"). Rodzaj dokumentu można zdefiniować w Konfiguracji w zakładce "Dokumenty" w parametrze "Dokument dla transakcji Allegro".
  • Na oknie edycji dokumentów nominowanych w walutach obcych w zakładce "Waluta" dodano pole "Numer konta do rozliczeń walutowych" umożliwiające wpisanie dodatkowego numeru rachunku bankowego.
  • W widoku danych "Rejestr dokumentów" dodano kolumny "Nazwa banku do rozliczeń walutowych" oraz "Numer konta do rozliczeń walutowych".
  • Na wydrukach dokumentów nominowanych w walutach obcych dodano sekcje zawierające numer nazwę banku oraz konta do rozliczeń walutowych oraz kod SWIFT banku.
  • Wprowadzono zabezpieczenie polegające na wyświetleniu ostrzeżenia o nie podaniu numeru rachunku bankowego w przypadku wybrania przelewu jako formę płatności.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.