Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2014 » Wersja 2.102.2014

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 2.102.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 28. marca 2014)

  • Wprowadzono możliwość wystawienia dokumentu "Zamówienie". Dokument domyślnie jest ukryty. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów. Dla zamówienia działa opcja "Realizuj", która automatycznie tworzy z niego fakturę.
  • Wprowadzono możliwość wystawienia dokumentu "Oferta". Dokument domyślnie jest ukryty. Dostępność dokumentu można włączyć w Słowniki - Ustawienia dokumentów. Dla oferty działa opcja "Realizuj", która automatycznie tworzy z niej fakturę.
  • Dodano nowy rejestr VAT sprzedaży dla faktur odwrotne obciążenie.
  • Zmodyfikowano wygląd rejestru VAT sprzedaży poprzez usunięcie kolumny "Bezrachunkowa sprzedaż brutto" oraz dodanie kolumn "Data powstania obowiązku podatkowego" i "Sprzedaż dla której podatnikiem jest nabywca".
  • Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.103.2014 z dnia 25. kwietnia 2014

Dodano zestawienie nierozliczonych faktur z możliwością filtrowania po kontrahentach oraz wprowadzono mechanizmy przeliczania dokumentu na złotówki z uwzględnieniem przelicznika (dzielnika) kursu. Ponadto w programie zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.101.2014 z dnia 14. marca 2014

Wprowadzono możliwość korygowania dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz poprawiono stabilność pracy programu.  Więcej informacji...