Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2012 » Wersja 1.54.2012

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.54.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 17. stycznia 2012)

  • Wprowadzono możliwość drukowania paragonów przez drukarki fiskalne zgodne z protokołem POSNET. Aby paragony były drukowane przez drukarkę fiskalną należy włączyć obsługę drukarki w Konfiguracji w zakładce "Drukarka fiskalna" oraz określić port do którego podłączona jest drukarka. Należy również przyporządkować w słownikach stawek VAT do odpowiednich stawek VAT adekwatne oznaczenia PTU.
  • W konfiguracji wprowadzano nową zakładkę "Drukarka fiskalna" zawierającą parametry związane z obsługą drukarek fiskalnych.
  • W tabeli okna "Słownik stawek VAT" oraz na oknie edycji stawki VAT w tymże słowniku wprowadzono pole "PTU" w którym należy określić oznaczenie stawki VAT w drukarce fiskalnej. Pole to widoczne jest wyłącznie w przypadku włączonej obsługi drukarek fiskalnych w konfiguracji.
  • Poprawiono działanie opcji "Drukuj dokument magazynowy do dokumentu".
  • Na oknie edycji pozycji inwentaryzacji dodano możliwość modyfikacji pola "Cena [zł].
  • W przypadku wydruku zamkniętej inwentaryzacji arkusz spisu z natury drukowany jest z naniesionymi ilościami spisanymi i wyliczonymi wartościami oraz umieszczane jest podsumowanie inwentaryzacji.
  • Zmodyfikowano wygląd wydruku faktury VAT zaliczkowej polegający na umieszczeniu przy zestawieniu VAT tekstu "Zestawienie VAT (zaliczka)" oraz zmianie tekstu "Do zapłaty" na "Zaliczka do zapłaty".
  • Zmodyfikowano wygląd wydruku faktury VAT końcowej polegający na umieszczeniu przy zestawieniu VAT tekstu "Zestawienie VAT (rozliczenie końcowe)".