Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2011 » Wersja 1.53.2012

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.53.2012

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. grudnia 2011)

  • Umożliwiono umieszczenie na wydrukach faktur informacji o KRS oraz kapitale zakładowym. W tym celu w Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" dodano pola "KRS" oraz "Kapitał zakładowy".
  • W Konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano przełącznik "Drukuj podsumowania na dokumentach magazynowych WZ i PZ" (domyślnie włączony). Wyłączenie parametru powoduje nie umieszczanie na wydrukach dokumentów magazynowych zestawienia VAT, podsumowań oraz kwot do zapłaty.
  • Na oknie potwierdzenia wydruku dodano przełącznik "Drukuj dokument magazynowy". Zaznaczenie przełącznika umożliwia wydruk dokumentu magazynowego (WZ lub PZ) do wystawionego dokumentu sprzedaży lub zakupu.
  • Zmodyfikowano opis w miejscach na podpis wystawcy i odbiorcy dokumentu na dokumentach magazynowych WZ i PZ.

Zmiany w późniejszej wersji 1.54.2012 z dnia 17. stycznia 2012

Wprowadzono obsługę drukarek fiskalnych zgodnych z protokołem POSNET oraz umożliwiono wydruk zamkniętych inwentaryzacji wraz z podsumowaniem. Ponadto zmodyfikowano wygląd wydruku faktur VAT zaliczkowych i końcowych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.52.2011 z dnia 28. listopada 2011

Dostosowano program do pracy z czytnikami kodów kreskowych oraz umożliwiono nie umieszczanie na dokumentach miejsc na podpis odbiorcy lub wystawcy dokumentu. Więcej informacji...