Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2011 » Wersja 1.52.2011

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.52.2011

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 28. listopada 2011)

  • Do tabeli okna "Towary i usługi" dodano kolumnę "Kod kreskowy".
  • Na oknie edycji towaru lub usługi dodano pole "Kod kreskowy".
  • Wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych na oknie "Towary i usługi". Zczytanie kodu kreskowego czytnikiem powoduje szybkie ustawienie kursora na towarze, któremu przyporządkowany jest dany kod.
  • Wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych na oknie edycji dokumentu. Jeśli kursor jest aktywny w tabeli z pozycjami faktury to zczytanie kodu kreskowego powoduje dodanie nowej pozycji do faktury odpowiadającej towarowi z danym kodem kreskowym. Domyślnie przyjmowana jest pierwsza zdefiniowana cena oraz ilość 1.
  • W konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano parametr "Drukuj miejsce na podpis wystawcy dokumentu" (domyślnie włączony). Odznaczenie opcji powoduje nie umieszczanie na wydruku miejsca na podpis osoby wystawiającej dokument.
  • W konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano parametr "Drukuj miejsce na podpis odbiorcy dokumentu" (domyślnie włączony). Odznaczenie opcji powoduje nie umieszczanie na wydruku miejsca na podpis osoby odbierającej dokument.

Zmiany w późniejszej wersji 1.53.2012 z dnia 22. grudnia 2011

Umożliwiono umieszczenie na wydrukach faktur informacji o KRS oraz kapitale zakładowym. Umożliwiono również generowanie wydruków magazynowych do wystawianych faktur sprzedaży i zakupu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.51.2011 z dnia 14. listopada 2011

W spisie dokumentów na oknie należności kontrahenta dodano kolumnę "Numer dokumentu" oraz wprowadzono podsumowanie wartości w tabeli w widoku tabelarycznym na zestawieniach sprzedaży. Poprawiono ponadto działanie rejestrów VAT zakupów. Więcej informacji...