Strona główna » Historia zmian » Sprzedaż i Magazyn » 1.52.2011

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.52.2011

(Data wydania 2011-11-28)

  • Do tabeli okna "Towary i usługi" dodano kolumnę "Kod kreskowy".
  • Na oknie edycji towaru lub usługi dodano pole "Kod kreskowy".
  • Wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych na oknie "Towary i usługi". Zczytanie kodu kreskowego czytnikiem powoduje szybkie ustawienie kursora na towarze, któremu przyporządkowany jest dany kod.
  • Wprowadzono obsługę czytnika kodów kreskowych na oknie edycji dokumentu. Jeśli kursor jest aktywny w tabeli z pozycjami faktury to zczytanie kodu kreskowego powoduje dodanie nowej pozycji do faktury odpowiadającej towarowi z danym kodem kreskowym. Domyślnie przyjmowana jest pierwsza zdefiniowana cena oraz ilość 1.
  • W konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano parametr "Drukuj miejsce na podpis wystawcy dokumentu" (domyślnie włączony). Odznaczenie opcji powoduje nie umieszczanie na wydruku miejsca na podpis osoby wystawiającej dokument.
  • W konfiguracji w zakładce "Styl druku dokumentów" dodano parametr "Drukuj miejsce na podpis odbiorcy dokumentu" (domyślnie włączony). Odznaczenie opcji powoduje nie umieszczanie na wydruku miejsca na podpis osoby odbierającej dokument.