Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 24 » Zmiany w wersji 1.46.2011

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.46.2011

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2011-07-06)

  • Wprowadzono możliwość wyliczania ceny sprzedaży towaru w oparciu o narzut i marżę w stosunku do ostatniej ceny zakupu sprzedawanego towaru. Okno wyliczania pojawia się podczas dodawania towaru z listy do dokumentu. Aby funkcjonalność była aktywna należy włączyć parametr "Po dodaniu towaru do dokumentu automatycznie wyświetlaj okno wyliczania ceny" w konfiguracji w sekcji "Dokumenty".
  • Wprowadzono obsługę dokumentu Faktura VAT walutowa.
  • Wprowadzono obsługę dokumentu Faktura VAT walutowa korekta.
  • Wprowadzono obsługę dokumentu Faktura dostawa wewnątrzwspólnotowa.
  • Wprowadzono obsługę dokumentu Faktura eksportowa.
  • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według towarów i usług".
  • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według jednostek miar".
  • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według cechy...".
  • Zmodyfikowano sposób wyświetlania danych w zestawieniach tabelarycznych.
  • Na oknie "Rejestr faktura" wprowadzono nową kolumnę "Płatność po terminie". Wartość "Tak" oznacza, że dokument nie został rozliczony poprzez opcję "Rozlicz" i jednocześnie minął jego termin zapłaty.