Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2011 » Wersja 1.46.2011

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.46.2011

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. lipca 2011)

  • Wprowadzono możliwość wyliczania ceny sprzedaży towaru w oparciu o narzut i marżę w stosunku do ostatniej ceny zakupu sprzedawanego towaru. Okno wyliczania pojawia się podczas dodawania towaru z listy do dokumentu. Aby funkcjonalność była aktywna należy włączyć parametr "Po dodaniu towaru do dokumentu automatycznie wyświetlaj okno wyliczania ceny" w konfiguracji w sekcji "Dokumenty".
  • Wprowadzono obsługę dokumentu Faktura VAT walutowa.
  • Wprowadzono obsługę dokumentu Faktura VAT walutowa korekta.
  • Wprowadzono obsługę dokumentu Faktura dostawa wewnątrzwspólnotowa.
  • Wprowadzono obsługę dokumentu Faktura eksportowa.
  • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według towarów i usług".
  • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według jednostek miar".
  • Wprowadzono nowe zestawienie "Ilościowa sprzedaż według cechy...".
  • Zmodyfikowano sposób wyświetlania danych w zestawieniach tabelarycznych.
  • Na oknie "Rejestr faktura" wprowadzono nową kolumnę "Płatność po terminie". Wartość "Tak" oznacza, że dokument nie został rozliczony poprzez opcję "Rozlicz" i jednocześnie minął jego termin zapłaty.

Zmiany w późniejszej wersji 1.47.2011 z dnia 19. lipca 2011

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.45.2011 z dnia 1. czerwca 2011

Wprowadzono możliwość automatycznego zapisu kontrahenta do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu. Więcej informacji...