Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2011 » Wersja 1.44.2011

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.44.2011

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. maja 2011)

  • W konfiguracji na zakładce "Dokumenty" dodano parametr "Nie pozwalaj na realizację ilości, która spowoduje przekroczenie dostępnego stanu magazynowego". Włączenie paramteru powoduje wyświetlenie informacji o nie możliwości realizacji zadanej ilości towaru w przypadku gdy ilość ta spowoduje przekroczenie dostępnego stanu.
  • Zmieniono sposób wyliczania daty terminu płatności liczonego w oparciu o ilość dni terminu na oknie edycji dokumentu. Obecnie termin liczony jest względem daty wystawienia dokumentu.
  • Na wydrukach duplikatów faktur wprowadzono pole "Data duplikatu". Data duplikatu podawana jest w momencie wydruku duplikatu. Domyślnie podawana jest bieżąca data systemowa.
  • Zmieniono sposób przenumerowywania liczby porządkowej w rejestrze VAT.
  • W konfiguracji dodano zakładkę "Kontrahenci", a na niej parametr "Używaj danych dowododu osobistego rolnika". Włączenie tego parametru powoduje aktywację na oknie edycji danych kontrahenta pól pozwalających na wpisanie danych dowodu osobistego rolnika ryczałtowego. Tym samym podczas wystawiania faktury VAT-RR i wyborze kontrahenta z listy pobierane są do dokumentu pełne dane rolnika ryczałtowego.

Zmiany w późniejszej wersji 1.45.2011 z dnia 1. czerwca 2011

Wprowadzono możliwość automatycznego zapisu kontrahenta do bazy danych z poziomu okna edycji dokumentu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.43.2011 z dnia 22. marca 2011

Wprowadzono obsługę dokumentów sprzedaży Faktura VAT-marża oraz Rachunek (dla nie VATowców). Ponadtow wprowadzono kolumny wartości towaru na oknie towarów usług oraz wprowadzono możliwość wpływania na rozmiar marginesów. Więcej informacji...