Strona główna » Historia zmian w programach » Sprzedaż i Magazyn » Rok 2011 » Wersja 1.43.2011

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.43.2011

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. marca 2011)

  • Dodano obsługę dokumentu sprzedaży Faktura VAT-marża.
  • Dodano możliwość wystawiania rachunku sprzedaży (faktura bez VAT). Jest to funkcjonalność przewidziana dla firm zwolnionych podmiotowo z podatku VAT (od towarów i usług).
  • Na oknie towarów i usług wprowadzono pola dotyczące wartości netto, wartości VAT i wartości brutto towaru według stanu magazynowego. Domyślnie kolumny są wyłączone. Można je włączyć korzystając z opcji "Widok".
  • Wprowadzono możliwość wpływania na rozmiar marginesów na wydrukach (Konfiguracja - Styl wydruków).

Zmiany w późniejszej wersji 1.44.2011 z dnia 16. maja 2011

Do spisu kontrahentów wprowadzono pola dotyczące danych dowodu osobistego rolnika ryczałtowego, aby usprawnić wystawianie faktur VAT-RR. Ponadto na wydruku duplikatów faktur wprowadzono pole "Data duplikatu". Zmieniono również sposób działania opcji "Zmień LP" w rejestrze VAT oraz wprowadzono możliwość wyłączenia możliwości realizacji ilości towaru na dokumentach, która spowodowałaby przekroczenie dostępnego stanu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.42.2011 z dnia 10. lutego 2011

Od dziś udostępniony został Użytkownikom nowy program Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn. Więcej informacji...