Strona główna » Historia wersji » Sprzedaż i Magazyn » Strona 25 » Zmiany w wersji 1.43.2011

Sprzedaż i Magazyn - zmiany w wersji 1.43.2011

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2011-03-22)

  • Dodano obsługę dokumentu sprzedaży Faktura VAT-marża.
  • Dodano możliwość wystawiania rachunku sprzedaży (faktura bez VAT). Jest to funkcjonalność przewidziana dla firm zwolnionych podmiotowo z podatku VAT (od towarów i usług).
  • Na oknie towarów i usług wprowadzono pola dotyczące wartości netto, wartości VAT i wartości brutto towaru według stanu magazynowego. Domyślnie kolumny są wyłączone. Można je włączyć korzystając z opcji "Widok".
  • Wprowadzono możliwość wpływania na rozmiar marginesów na wydrukach (Konfiguracja - Styl wydruków).