Strona główna » Historia wersji » Ryczałt » Strona 6

Historia wersji programu Ryczałt (6)

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Ryczałt - zmiany w wersji 3.217.2018(27. kwietnia 2018)
W związku ze zmianą od kwietnia 2018 wartości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe uaktualniono wartości składek na ubezpieczenie społeczne.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.216.2018(25. kwietnia 2018)
Zmieniono sposób określania okresu ujęcia księgowania dokumentów w rejestrach VAT zakupów oraz wprowadzono mechanizm zabezpieczający możliwość zmiany numerów Lp w zamkniętych okresach.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.215.2018(13. kwietnia 2018)
W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.214.2018(23. marca 2018)
Umożliwiono księgowanie w rejestrze VAT zakupu dokumentów będących korektą nabycia środków trwałych oraz dodano możliwość opcjonalnego usuwania wpisów z ewidencji przychodów przy grupowym księgowaniu dokumentów z rejestru VAT. Ponadto zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK oraz na oknie podglądu JPK dodano informacje o sumie ilości i wartości dokumentów w wygenerowanym pliku.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.213.2018(17. marca 2018)
Umożliwiono oznaczanie zakupu środków trwałych w ewidencji VAT zakupów.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.212.2018(8. marca 2018)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.211.2018(1. marca 2018)
Zmodyfikowano działanie opcji przenumerowywania wpisów. W przypadku przekroczenia zakresu dostępnej numeracji numery spoza dopuszczalnego zakresu nie są widoczne w kolumnie liczby porządkowej "Lp.".
Ryczałt - zmiany w wersji 3.210.2018(22. lutego 2018)
Dodano opcję umożliwiającą konwersję paragonów na dobowe raporty fiskalne oraz umożliwiono zmianę rozmiaru okna podglądu danych z JPK.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.209.2018(20. lutego 2018)
Podczas wyboru opcji tworzenia JPK wprowadzono okno zawierające ostrzeżenie o tym, że strukturą podlegającą obowiązkowej wysyłce jest jedynie JPK_VAT oraz umożliwiono dodanie i sprawdzanie statusu dokumentów wysłanych przy użyciu danych autoryzujących.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.208.2018(18. lutego 2018)
Wprowadzono niezbędne poprawki w zakresie wysyłania jednolitych plików kontrolnych JPK z użyciem podpisu na platformie ePUAP oraz danych autoryzujących.