Strona główna » Historia wersji » Ryczałt » Strona 5

Historia wersji programu Ryczałt (5)

POBIERZ PROGRAM
Ryczałt - zmiany w wersji 3.221.2018(2018-06-02)
Poprawiono stabilność pracy programu w zakresie dostępu do zasobów bazy danych.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.220.2018(2018-05-17)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.219.2018(2018-05-17)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.218.2018(2018-05-13)
Usprawniono działanie rejestru operacji wymaganego przepisami RODO.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.217.2018(2018-04-27)
W związku ze zmianą od kwietnia 2018 wartości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe uaktualniono wartości składek na ubezpieczenie społeczne.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.216.2018(2018-04-25)
Zmieniono sposób określania okresu ujęcia księgowania dokumentów w rejestrach VAT zakupów oraz wprowadzono mechanizm zabezpieczający możliwość zmiany numerów Lp w zamkniętych okresach.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.215.2018(2018-04-13)
W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.214.2018(2018-03-23)
Umożliwiono księgowanie w rejestrze VAT zakupu dokumentów będących korektą nabycia środków trwałych oraz dodano możliwość opcjonalnego usuwania wpisów z ewidencji przychodów przy grupowym księgowaniu dokumentów z rejestru VAT. Ponadto zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów JPK oraz na oknie podglądu JPK dodano informacje o sumie ilości i wartości dokumentów w wygenerowanym pliku.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.213.2018(2018-03-17)
Umożliwiono oznaczanie zakupu środków trwałych w ewidencji VAT zakupów.
Ryczałt - zmiany w wersji 3.212.2018(2018-03-08)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.