Strona główna » Historia wersji » Ryczałt » Strona 18

Historia wersji programu Ryczałt (18)

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Ryczałt - zmiany w wersji 2.95.2014(30. października 2014)
Na oknach rejestrów VAT w sekcji zawierającej podsumowania kolumn tabeli dodano pole zawierające sumę wartości netto.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.94.2014(17. października 2014)
Wprowadzono poprawki do wydruku ewidencji przychodów w celu poprawienia jakości.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.93.2014(3. października 2014)
Na oknach edycji kilometrówki dodano przycisk umożliwiający wybór pojazdu ze słownika oraz wprowadzono mechanizm umożliwiający automatyczne księgowanie faktur VAT-RR podczas synchronizacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.92.2014(26. września 2014)
Umożliwiono wyliczanie zaliczek na podatek ryczałtowy w oparciu o faktycznie opłacone składki ZUS. Ponadto rozszerzono okno podatku o pola zawierające poszczególne składniki używane do wyliczenia wysokości podatku ryczałtowego.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.91.2014(16. września 2014)
Umożliwiono rozliczanie wielu pojazdów w kilometrówce oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.90.2014(21. sierpnia 2014)
Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.89.2014(30. lipca 2014)
W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano opcję "Przy odliczeniu 50% VAT pokazuj na rejestrze 50% wartości netto". Opcja umożliwiono wybór sposobu wyświetlania i drukowania podstawy opodatkowania na ewidencji VAT zakupów faktur dla których przysługuje 50% odliczenia podatku VAT.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.88.2014(12. lipca 2014)
W Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały. Ponadto przeorganizowano moduł kontrahentów poprzez możliwość wprowadzenia danych adresowych kontrahentów oraz wprowadzenie podziału kontrahentów na dostawców, odbiorców i urzędowych.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.87.2014(27. czerwca 2014)
Wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych oraz przed dokonywaniem aktualizacji.
Ryczałt - zmiany w wersji 2.86.2014(9. czerwca 2014)
Wprowadzono poprawki do algorytmu wyliczającego miesięczny lub kwartalny ryczałt.