Strona główna » Historia zmian w programach » Ryczałt » Rok 2019 » Wersja 3.257.2019

Ryczałt - zmiany w wersji 3.257.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. czerwca 2019)

Na oknie rejestru wysłanych dokumentów dostępnego z poziomu głównego menu "Dane" - "Rejestr wysłanych dokumentów..." dodano kolumnę "Okres" zawierającą informację na temat okresu lub zakresu dat jakiego dotyczy wysłany dokument JPK lub e-Deklaracja.

Zmiany w późniejszej wersji 3.258.2019 z dnia 9. lipca 2019

Dodano zabezpieczenie sprawdzające bieżącą dostępność serwisu pozwalającego określić status podatnika podatku od towarów i usług. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.256.2019 z dnia 5. czerwca 2019

W celu poprawy ergonomii wprowadzono skróty klawiszowe na niektórych oknach edycji pozwalające na szybkie wywołanie okien wyboru. Wprowadzona zmiana ma na celu przyśpieszenie wprowadzania danych z użyciem wyłącznie klawiatury. Więcej informacji...