Strona główna » Historia zmian » Ryczałt » 3.236.2018

Ryczałt - zmiany w wersji 3.236.2018

(Data wydania 2018-10-22)

Na oknie Podatki - Składki ZUS... w sekcji "Składka na ubezpieczenie zdrowotne" dodano pole "Kwota odliczenia od podatku [zł]" w której należy podać kwotę zmniejszenia podatku ryczałtowego o opłaconą składkę zdrowotną. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składek. W przypadku włączonej opcji Konfiguracji "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS" w zakładce "ZUS" pole to automatycznie jest wypełniane kwotą przysługującego odliczenia w danym okresie rozliczeniowym.