Strona główna » Historia zmian w programach » Ryczałt » Rok 2018 » Wersja 3.216.2018

Ryczałt - zmiany w wersji 3.216.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 25. kwietnia 2018)

  • Zmieniono sposób określania okresu ujęcia księgowania dokumentów w rejestrach VAT zakupów. Dotychczas nie można było wskazać konkretnej daty lecz wyłącznie miesiąc lub kwartał oraz rok. Zamiast pól roku i miesiąca lub kwartału wprowadzono pole wyboru konkretnej daty.
  • Przyśpieszono algorytm nadawania numerów liczb porządkowych oraz wprowadzono mechanizm zabezpieczający możliwość zmiany numerów w zamkniętych okresach.

Zmiany w późniejszej wersji 3.217.2018 z dnia 27. kwietnia 2018

W związku ze zmianą od kwietnia 2018 wartości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe uaktualniono wartości składek na ubezpieczenie społeczne. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.215.2018 z dnia 13. kwietnia 2018

W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników. Więcej informacji...