Strona główna » Historia wersji » Ryczałt » Strona 8 » Zmiany w wersji 3.191.2017

Ryczałt - zmiany w wersji 3.191.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-09-22)

Wprowadzono możliwość wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) autoryzowanych przy pomocy podpisu dokonywanego za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. W przypadku autoryzacji poprzez profil zaufany należy wskazać miejsce zapisu pliku z żądaniem autoryzacyjnym, zalogować się do platformy ePUAP, tam podpisać plik, pobrać podpisany plik z powrotem na dysk i w kolejnym kroku wysyłki wskazać miejsce pobrania podpisanego żądania autoryzacyjnego.