Strona główna » Historia zmian w programach » Ryczałt » Rok 2016 » Wersja 3.157.2016

Ryczałt - zmiany w wersji 3.157.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. września 2016)

Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.

Zmiany w późniejszej wersji 3.158.2016 z dnia 14. października 2016

Zmodyfikowano działanie opcji pobierania danych z zewnętrznego źródła dostępnej z głównego menu Dane - Pobierz zewnętrzne dane - Pobierz z pliku... Modyfikacja polega na znacznym przyśpieszeniu i usprawnieniu procesu pobierania danych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.156.2016 z dnia 19. września 2016

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji. Więcej informacji...