Strona główna » Historia zmian w programach » Ryczałt » Rok 2014 » Wersja 2.92.2014

Ryczałt - zmiany w wersji 2.92.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 26. września 2014)

  • W Konfiguracji w zakładce "ZUS" dodano opcję "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS". Włączenie opcji powoduje automatyczne odliczanie od wyliczanego ryczałtu minimalnej obowiązującej części składki zdrowotnej. Gdy opcja jest wyłączona program odlicza część składki w oparciu o wartości wprowadzone w opłaconych składkach ZUS w Podatki - Składki ZUS... W związku z powyższym gdy ww. parametr jest wyłączony prawidłowe wyliczenie podatku ryczałtowego wymaga zawsze uzupełnienia opłaconych składek ZUS.
  • Na oknie edycji podatku ryczałtowego (Podatki - Podatek dochodowy - Dodaj... lub Podatki - Podatek dochodowy - Zmień...) dodano pola "Przychód w wybranym miesiącu/kwartale", "Suma zapłaconych składek ZUS" oraz "Suma odliczeń od zapłaconych składek zdrowotnych". Program umożliwia dynamiczną zmianę powyższych wartości co skutkuje automatycznym przeliczeniem wartości w polu "Podstawa opodatkowania" oraz "Kwota ryczałtu".
  • Widok okna zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy rozszerzono o kolumny "Przychód", "Składki ZUS" oraz "Odliczenie zdrowotnej".