Strona główna » Historia zmian w programach » Ryczałt » Rok 2014 » Wersja 2.91.2014

Ryczałt - zmiany w wersji 2.91.2014

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. września 2014)

  • Umożliwiono rozliczanie wielu pojazdów w kilometrówce.
  • Dodano nowy słownik "Pojazdy osobowe" umożliwiający zdefiniowanie wszystkich rozliczanych w programie pojazdów.
  • Na oknach ewidencji przebiegu pojazdu osobowego oraz ewidencji kosztów eksploatacji pojazdu osobowego dodano przycisk "Zmień pojazd" umożliwiający wybór rozliczanego pojazdu. Każdy pojazd rozliczany jest w osobnym oknie.
  • Na oknach edycji ewidencji przebiegu pojazdu osobowego oraz ewidencji kosztów eksploatacji pojazdu osobowego dodano pole "Pojazd" umożliwiające określenie, którego pojazdu dotyczy dodawany lub modyfikowany wpis.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość dokonywania zmian". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Zmień" we wszystkich oknach programu.
  • W Konfiguracji w zakładce "Bezpieczeństwo" dodano opcję "Blokuj możliwość usuwania danych". Włączenie opcji powoduje zablokowanie możliwości użycia opcji "Usuń" we wszystkich oknach programu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.92.2014 z dnia 26. września 2014

Umożliwiono wyliczanie zaliczek na podatek ryczałtowy w oparciu o faktycznie opłacone składki ZUS. Ponadto rozszerzono okno podatku o pola zawierające poszczególne składniki używane do wyliczenia wysokości podatku ryczałtowego. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.90.2014 z dnia 21. sierpnia 2014

Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo. Więcej informacji...