Strona główna » Historia zmian w programach » Ryczałt » Rok 2013 » Wersja 2.71.2013

Ryczałt - zmiany w wersji 2.71.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 20. września 2013)

  • Podczas dodawania nowego kontrahenta z poziomu okna "Kontrahenci" wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta z Internetu w przypadku podania numeru NIP. Po opuszczeniu pola edycji "NIP" następuje próba automatycznego pobrania pozostałych danych z internetowej bazy firm.
  • W celu przyśpieszenia wprowadzania dokumentów do rejestrów VAT wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP. Podczas wpisywania dokumentu i wpisaniu oraz opuszczeniu pola "Numer identyfikacyjny" następuje próba odnalezienia pozostałych danych kontrahenta w spisie Kontrahentów. Jeśli to się nie powiedzie następuje próba odnalezienia danych we wcześniej wprowadzonych dokumentach. Na końcu następuje próba pobrania danych kontrahenta z internetowej bazy firm.
  • W celu przyśpieszenia wystawiania not korygujących wprowadzono automatyczne pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP. Podczas tworzenia nowej noty i wpisaniu oraz opuszczeniu pola "NIP" następuje próba odnalezienia pozostałych danych kontrahenta w spisie Kontrahentów. Jeśli to się nie powiedzie następuje próba odnalezienia danych we wcześniej wystawionych notach. Na końcu następuje próba pobrania danych kontrahenta z internetowej bazy firm.
  • Przeorganizowano Konfigurację poprzez usunięcie zakładki "Preferencje użytkownika" i rozdzielenie znajdujących się tam parametrów konfiguracyjnych do nowych zakładek: "Ryczałt i podatek od przychodów", "Rejestry i podatek VAT" oraz "ZUS".
  • Zmieniono zachowanie programu w zakresie przenoszenia z programów Faktura VAT lub Sprzedaż i Magazyn faktur zaliczkowych i końcowych. Obecnie faktury zaliczkowe nie są przenoszone do ewidencji przychodów, a faktury końcowe są przenoszone do księgi na łączną sumę pobranych zaliczek i rozliczenia końcowego.
  • Dodano dwie predefiniowane kategorie Kontrahentów: "Urzędy" oraz "Firmy usługowe".

Zmiany w późniejszej wersji 2.72.2013 z dnia 31. października 2013

Uaktualniono deklarację VAT-UE do nowej wersji oraz wprowadzono obsługę deklaracji VAT-UEK. Ponadto wprowadzono możliwość drukowania tylko wybranych stron oraz umożliwiono szybkie wybranie opcji podsumowania wartości w widokach tabel. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.70.2013 z dnia 6. września 2013

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...