Strona główna » Historia zmian w programach » Ryczałt » Rok 2013 » Wersja 2.61.2013

Ryczałt - zmiany w wersji 2.61.2013

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 28. lutego 2013)

  • Dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Opcja dostępna jest w menu Dane -> Import zewnętrznej tabeli... Wywoływana jest zawsze w kontekście danego widoku i dane importowane są to widoku z którego wywołano opcje. Po wybraniu opcji należy wskazać, na przykładzie pierwszego wiersza importowanego pliku, które kolumny z pliku mają zostać przyporządkowane którym kolumnom widoku.
  • Dodano możliwość wyliczania struktury sprzedaży w rozbiciu na stawki VAT na podstawie struktury zakupów i podanej wartości sprzedaży. Opcja dostępna jest z poziomu rejestrów VAT zakupów i sprzedaży w menu Dane -> Struktura zakupów...
  • Poprawiono stabilność pracy programów.

Zmiany w późniejszej wersji 2.62.2013 z dnia 20. marca 2013

Poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.60.2013 z dnia 18. lutego 2013

Na oknach zapłaconego podatku dochodowego, podatku VAT oraz składek ZUS dodano podsumowanie zapłaconego podatku lub zaliczek w bieżącym roku. Więcej informacji...