Strona główna » Historia zmian w programach » Ryczałt » Rok 2010 » Wersja 1.12.2010

Ryczałt - zmiany w wersji 1.12.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 26. lipca 2010)

  • Dodano Ewidencję Przebiegu Pojazdu Osobowego. Na głównym pasku przycisków dodano przycisk "Kilometrówka" otwierający okno ewidencji. Program umożliwia prowadzenie ewidencji jednego pojazdu. Przy pierwszym otwarciu okna Kilometrówki pojawia się okno służące do wprowadzenia danych pojazdu. Dane pojazdu można również uzupełnić w konfiguracji w sekcji "Dane pojazdu". Okno zorganizowane jest na tej samej zasadzie co okna rejestrów VAT i Ryczałtu.
  • Wprowadzono słownik Tras na potrzeby prowadzenia Ewidencji Przebiegu Pojazdu Osobowego. Słownik umożliwia zdefiniowanie nieograniczonej ilości tras. Słownik tras dostępny jest pod Słowniki - Trasy...
  • Umożliwiono prowadzenie w programie ewidencji zapłaconych składek ZUS (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz składek na fundusz emerytur pomostowych). Funkcjonalność dostępna jest z głównego paska przycisków Podatki - Składki ZUS.
  • Wprowadzono nową sekcję w konfiguracji "Preferencje użytkownika". Do sekcji tej przeniesieno parametr "Domyślna stawka ryczałtu".

Zmiany w późniejszej wersji 1.13.2010 z dnia 16. sierpnia 2010

Wprowadzono mechanizmy automatycznego podpowiadania wysokości koniecznych do opłacenia składek ZUS. Ponadto wprowadzono rejestry VAT dla faktur walutowych oraz poprawiono stabilność pracy programu. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.11.2010 z dnia 14. lipca 2010

Poprawiono mechanizmy tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz poprawiono ergonomiczność programu poprzez ułatwienie dostępu do opcji zapisu wydruków do plików PDF. Ponadto na rejestrach VAT zakupu wprowadzono stawkę VAT 3% oraz wprowadzono detekcję obecności w systemie innych aplikacji z serii Pakiet Przedsiębiorcy. Więcej informacji...