Strona główna » Historia wersji » Rachunek

Historia wersji programu Rachunek

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.205.2019(2019-06-23)
Wprowadzono obsługę nowej wersji JPK_FA czyli jednolitego pliku kontrolnego reprezentującego rachunek (lub rachunki) generowanego na żądanie organów kontroli skarbowej.
Zmiany w wersji 3.204.2019(2019-05-24)
Umożliwiono sporządzenie wydruków rachunków walutowych w językach czeskim lub słowackim. Są to już kolejne języki obok polskiego, angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego oraz rosyjskiego w których można sporządzać wydruki.
Zmiany w wersji 3.203.2019(2019-05-17)
Zmieniono schemat tworzenia domyślnej nazwy dla generowanych plików JPK_FA poprzez dodanie do nazwy pliku nazwy firmy zdefiniowanej w konfiguracji.
Zmiany w wersji 3.202.2019(2019-04-06)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.201.2019(2019-03-20)
Wprowadzono poprawki w części programu dotyczącej wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
Zmiany w wersji 3.200.2019(2019-03-17)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.
Zmiany w wersji 3.199.2019(2019-03-09)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność aplikacji.
Zmiany w wersji 3.198.2019(2019-02-26)
Umożliwiono opcjonalne wyłączenie uwzględniania w podsumowaniu wystawionych rachunków dokumentów proforma.
Zmiany w wersji 3.197.2019(2019-02-01)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Zmiany w wersji 3.196.2019(2019-01-11)
Wprowadzono nowy parametr do schematu własnej numeracji rachunków umożliwiający podstawienie bezwzględnego numeru roku odpowiadającemu dacie wystawienia dokumentu w formacie dwucyfrowym.