Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2020 » Wersja 4.240.2020

Rachunek - zmiany w wersji 4.240.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 4. sierpnia 2020)

  • Na rachunkach walutowych umożliwiono zdefiniowanie kraju nabywcy i odbiorcy. Pola wyboru z listą krajów dostępne są na oknie dodawania lub edycji rachunku w sekcji "Nabywca" oraz "Odbiorca" pod polem z kodem pocztowym i miejscowością. Lista krajów jest predefiniowana, ale można ją zdefiniować samodzielnie oraz spersonalizować w Słowniki - Kraje...
  • W związku z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych zmodyfikowano procent odsetek liczony od 1. lipca 2020 w notach odsetkowych. Noty odsetkowe dostępne są pod prawym przyciskiem myszy na oknie rejestru faktur pod opcją Drukuj - Drukuj notę odsetkową - Nota odsetkowa w transakcjach handlowych... Od dnia 1. lipca 2020 wysokość odsetek ustawowych w transakcjach handlowych wynosi 10,1% w skali roku.

Zmiany w późniejszej wersji 4.241.2020 z dnia 13. sierpnia 2020

W związku z pojawieniem się możliwości wskazania na rachunkach kraju kontrahenta uaktualniono translator, aby nazwy krajów na wydruku odpowiadały językowi w jakim generowany jest rachunek. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 4.239.2020 z dnia 24. lipca 2020

Dodano możliwość zdefiniowania dowolnego terminu płatności na wezwaniach do zapłaty. Ponadto dodano słownik krajów i umożliwiono zdefiniowanie kraju kontrahentów. Więcej informacji...