Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2018 » Wersja 3.193.2018

Rachunek - zmiany w wersji 3.193.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 23. listopada 2018)

Na oknie dodawania lub edycji towaru lub usługi w zakładce "Księgowanie" dodano do listy wyboru "Stawka ryczałtu" pozycję "12,5%". Wskazanie stawki skutkuje księgowaniem tak określonych towarów lub usług wskazanych na rachunkach do kolumny 12,5% ewidencji przychodów. Aby zakładka "Księgowanie" dla ryczałtu była dostępna program musi być połączony z aplikacją Ryczałt lub Mała Księgowość ze wskazaną firmą rozliczającą się według ryczałtu.

Zmiany w późniejszej wersji 3.194.2019 z dnia 30. listopada 2018

Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu programu oraz dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.192.2018 z dnia 9. listopada 2018

Umożliwiono wystawianie rachunków proforma oraz rachunków proforma walutowych oraz umożliwiono opcjonalne wyłączenie weryfikacji generowanych plików JPK ze schematem. Ponadto umożliwiono drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu. Więcej informacji...