Strona główna » Historia wersji » Rachunek » Strona 2 » Zmiany w wersji 3.193.2018

Rachunek - zmiany w wersji 3.193.2018

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2018-11-23)

Na oknie dodawania lub edycji towaru lub usługi w zakładce "Księgowanie" dodano do listy wyboru "Stawka ryczałtu" pozycję "12,5%". Wskazanie stawki skutkuje księgowaniem tak określonych towarów lub usług wskazanych na rachunkach do kolumny 12,5% ewidencji przychodów. Aby zakładka "Księgowanie" dla ryczałtu była dostępna program musi być połączony z aplikacją Ryczałt lub Mała Księgowość ze wskazaną firmą rozliczającą się według ryczałtu.