Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2018 » Wersja 3.192.2018

Rachunek - zmiany w wersji 3.192.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 9. listopada 2018)

  • Dodano możliwość wystawiania rachunków proforma oraz rachunków proforma walutowych. Rachunki proforma mają oddzielną numerację i nie wchodzą w skład zestawień sprzedaży. Użycie opcji "Rozlicz" dla rachunku proforma powoduje automatyczne utworzenie normalnego rachunku i opcjonalne usunięcie proformy. Możliwość wystawiania proform jest domyślnie zablokowana. W celu udostępnienia tej możliwości należy w Konfiguracji w zakładce "Rachunki" włączyć opcję "Wystawianie rachunków walutowych oraz rachunków proforma".
  • Na oknie generowania plików JPK_FA dodano opcję "Sprawdź zgodność pliku JPK ze schematem" (domyślnie włączoną) umożliwiającą wyłączenie sprawdzania zgodności wygenerowanego pliku ze schematem.
  • W celu poprawienia estetyki wydruków umożliwiono opcjonalne drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu czyli płynnego przejścia z jaśniejszego odcienia szarości do ciemniejszego. W celu włączenia drukowania gradientu w nagłówkach należy w Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" włączyć opcję "Nagłówki w formie gradientu".

Zmiany w późniejszej wersji 3.193.2018 z dnia 23. listopada 2018

Umożliwiono księgowanie rachunków do 12,5% stawki ryczałtu w przypadku stosowania integracji aplikacji z Ryczałtem lub Małą Księgowością. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.191.2018 z dnia 12. października 2018

Umożliwiono wysyłanie drugiej korekty JPK oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność aplikacji. Więcej informacji...