Strona główna » Historia zmian » Rachunek » 3.192.2018

Rachunek - zmiany w wersji 3.192.2018

(Data wydania 2018-11-09)

  • Dodano możliwość wystawiania rachunków proforma oraz rachunków proforma walutowych. Rachunki proforma mają oddzielną numerację i nie wchodzą w skład zestawień sprzedaży. Użycie opcji "Rozlicz" dla rachunku proforma powoduje automatyczne utworzenie normalnego rachunku i opcjonalne usunięcie proformy. Możliwość wystawiania proform jest domyślnie zablokowana. W celu udostępnienia tej możliwości należy w Konfiguracji w zakładce "Rachunki" włączyć opcję "Wystawianie rachunków walutowych oraz rachunków proforma".
  • Na oknie generowania plików JPK_FA dodano opcję "Sprawdź zgodność pliku JPK ze schematem" (domyślnie włączoną) umożliwiającą wyłączenie sprawdzania zgodności wygenerowanego pliku ze schematem.
  • W celu poprawienia estetyki wydruków umożliwiono opcjonalne drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu czyli płynnego przejścia z jaśniejszego odcienia szarości do ciemniejszego. W celu włączenia drukowania gradientu w nagłówkach należy w Konfiguracji w zakładce "Styl wydruków" włączyć opcję "Nagłówki w formie gradientu".