Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2018 » Wersja 3.187.2018

Rachunek - zmiany w wersji 3.187.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 18. sierpnia 2018)

  • Wprowadzono możliwość kopiowania pozycji na rachunkach. Na oknie dodawania lub edycji rachunku, do menu kontekstowego wywoływanego prawym przyciskiem myszy dodano opcje Wytnij, Kopiuj oraz Wklej pod które przypisano skróty klawiszowe odpowiednio Ctrl + X, Ctrl C, Ctrl V. Użycie w odpowiednich kolejnościach opcji powoduje wycięcie lub skopiowanie pozycji. Możliwe jest także kopiowanie pozycji pomiędzy różnymi rachunkami.
  • Wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.

Zmiany w późniejszej wersji 3.188.2018 z dnia 9. września 2018

Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności pliku JPK_FA ze schematem. Weryfikacja odbywa się automatycznie przed wysyłką pliku na serwer lub podczas zapisu pliku na dysk. W przypadku wykrycia błędów wysyłka jest blokowana i wyświetlany jest raport z błędami walidacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.186.2018 z dnia 27. lipca 2018

Umożliwiono modyfikację poszczególnych pól jednolitych plików kontrolnych JPK. Więcej informacji...