Strona główna » Historia wersji » Rachunek » Strona 3 » Zmiany w wersji 3.187.2018

Rachunek - zmiany w wersji 3.187.2018

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2018-08-18)

  • Wprowadzono możliwość kopiowania pozycji na rachunkach. Na oknie dodawania lub edycji rachunku, do menu kontekstowego wywoływanego prawym przyciskiem myszy dodano opcje Wytnij, Kopiuj oraz Wklej pod które przypisano skróty klawiszowe odpowiednio Ctrl + X, Ctrl C, Ctrl V. Użycie w odpowiednich kolejnościach opcji powoduje wycięcie lub skopiowanie pozycji. Możliwe jest także kopiowanie pozycji pomiędzy różnymi rachunkami.
  • Wprowadzono automatyczne wyświetlanie się kursora w oknie wyszukiwania w przypadku przełączania aplikacji między oknami z włączonym filtrem.