Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2018 » Wersja 3.180.2018

Rachunek - zmiany w wersji 3.180.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 29. marca 2018)

  • Umożliwiono sortowanie pozycji na rachunkach względem dowolnej kolumny. W celu posortowania zawartości rachunku należy kliknąć na oknie edycji rachunku w nazwę kolumny względem, której mają zostać posortowane dane. Pierwsze kliknięcie powoduje posortowanie zawartości w kierunku rosnącym, a ponowne w kierunku malejącym.
  • Dodano możliwość dokonania rozliczenia rachunków z poziomu okna "Zestawienie nierozliczonych rachunków" dostępnego spod prawego przycisku myszy na oknie "Rejestr rachunków". Na pasku przycisków okna zestawienia nierozliczonych dokumentów dodano przycisk "Rozlicz" umożliwiający rozliczenie zaznaczonego rachunku.
  • Zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów dostępnego z menu głównego "Dane". Modyfikacja polega na zmianie wyglądu i zachowania tabeli z danymi, wprowadzeniu możliwości modyfikacji parametrów wyświetlanych kolumn oraz zmianie przycisku generującego UPO.