Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2017 » Wersja 3.175.2018

Rachunek - zmiany w wersji 3.175.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 7. grudnia 2017)

  • Umożliwiono konwersję rachunków do formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Program umożliwia zapis pliku JPK w formie XML na dysku lokalnym komputera lub automatyczne wysłanie pliku na serwer Ministerstwa Finansów. W przypadku automatycznej wysyłki niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP. Aby utworzyć lub wysłać JPK należy na oknie "Rejestr rachunków" w kontekście zaznaczonych rachunków użyć opcji "Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK)" dostępnej z głównego menu "Dane" lub z menu podręcznego dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy.
  • Dodano rejestr wysłanych dokumentów JPK. Na oknie "Rejestr rachunków" w menu głównym "Dane" dodano opcję "Rejestr wysłanych dokumentów JPK". Okno zawiera listę wszystkich rozpoczętych sesji wysyłania dokumentów wraz ze statusem oraz umożliwia podejrzenie pliku XML oraz pobranie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).
  • Wprowadzono zabezpieczenie przed ponownym dodaniem kontrahenta o istniejącym w bazie numerze NIP. W przypadku próby ponownego dodania kontrahenta o tym samym numerze NIP program wyświetla komunikat.
  • Dodano nowe zestawienie - Wartość sprzedaży według NIP kontrahenta.
  • Usprawniono działanie opcji "Znajdź" na wszystkich głównych oknach programu. Usprawnienie polegało na poprawie ergonomiczności i wygody użycia. Wciśnięcie klawisza Enter na polu wpisywania słowa kluczowego powoduje automatyczne przejście do klawisza "Szukaj", a podczas szukania kursor z ostatniego znalezionego wiersza na liście przesuwa się z powrotem do pierwszego, który spełnia kryteria wyszukiwania.
  • Usprawniono działanie klawisza Enter na wielolinijkowych polach edycyjnych. Dotychczas wciśnięcie klawisza Enter powodowało przejście do kolejnego pola edycyjnego co utrudniało wpisywanie ciągów znaków wielolinijkowych, bo wymagała stosowania kombinacji Shift i Enter.
  • Rozszerzono działanie schowka (opcja Edycja - Kopiuj, pod skrótem klawiszowym Ctrl + C). Obecnie dane do schowka kopiowane są też do systemowego schowka tekstowego co umożliwia ich użycie w zewnętrznych aplikacjach, np. w Excelu lub Notatniku. Kopiowane są zawsze zaznaczone wiersze więc w przypadku okien umożliwiających zaznaczenie wielu wierszy możliwe jest skopiowanie całych serii danych. Zawsze w pierwszym wierszu umieszczane są nazwy kolumn rozdzielone tabulatorem, a następnie znajdują się kolejne wiersze danych zaznaczonych kursorem. Kopiowane są wyłącznie te kolumny, które znajdują się w Widoku. Konfigurację kolumn można zmienić w opcją Widok (niebieska ikona na pasku przycisków).