Strona główna » Historia zmian w programach » Rachunek » Rok 2016 » Wersja 3.153.2016

Rachunek - zmiany w wersji 3.153.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 24. września 2016)

Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.

Zmiany w późniejszej wersji 3.154.2016 z dnia 4. października 2016

Umożliwiono kopiowanie wielu rachunków na raz w przypadku jednoczesnego zaznaczenia wielu rachunków. W celu zaznaczenia kursorem więcej niż jednego rachunku należy klikać je myszą z jednocześnie wciśniętym przyciskiem Ctrl na klawiaturze lub przesuwać podświetlenie klawiszami kursora na klawiaturze z jednocześnie wciśniętym klawiszem Shift. Kopiowanie odbywa się poprzez wciśnięcie najpierw kombinacji klawiszy Ctrl i C, a następnie Ctrl i V lub poprzez użycie opcji Edycja - Kopiuj, a następnie Edycja - Wklej.  Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.152.2016 z dnia 16. września 2016

Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji. Więcej informacji...