Strona główna » Historia wersji » Rachunek » Strona 7 » Zmiany w wersji 3.147.2016

Rachunek - zmiany w wersji 3.147.2016

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2016-07-01)

  • W Konfiguracji w zakładce "Rachunki" dodano opcję "Na rachunkach walutowych pokazuj dodatkowo kwotę do zapłaty w złotówkach" (domyślnie wyłączoną). Włączenie opcji powoduje wyświetlanie na oknie edycji rachunku walutowego oraz na wydrukach rachunków oprócz kwoty do zapłaty w walucie to kwoty do zapłaty przeliczonej na złotówki według podanego kursu.
  • Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę. Zmiana ma na celu dostosowanie programu do wymogów stawianych przez specyfikacje Jednolitego Pliku Kontrolnego, który to plik wymaga stosowania tych informacji.